Kary będą rekordowo wysokie. Wszystko zacznie się 1 lipca [27.06.2023]

Właściciele samochodów oprócz prawa jazdy powinni posiadać także inne dokumenty. Za brak jednego z nich od 1 lipca grozi bardzo wysoka kara.

Fot. Kraków w Pigułce

We wszystkich krajach, nie wyłączając Polski, posiadacze samochodów mają obowiązek posiadania aktualnej polisy OC (odpowiedzialność cywilna). Takie ubezpieczenie chroni właściciela samochodu przed finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z wyrządzenia szkód innym osobom w wyniku wypadku drogowego. Niemniej jednak, nie wszyscy są świadomi powagi tego obowiązku i potencjalnych skutków jego zaniedbania.

Od 1 lipca 2023 r. kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych są wyższe ze względu na podwyższenie płacy minimalnej.

  • Brak polisy OC przez okres od 1 do 3 dni – 1440 zł kary (wcześniej 1369 zł);
  • Brak polisy od 4 do 14 dni –  3600 zł kary (wcześniej 3490 zł);
  • Brak polisy powyżej 14 dni – 7200 zł kary (wcześniej 6980 zł).

Ponadto, jeśli policja zatrzyma pojazd bez ważnej polisy OC, mandat jest zazwyczaj nałożony na miejscu, a w przypadku udziału w wypadku drogowym lub kolizji osoba, która nie posiada ubezpieczenia OC, jest zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z powstałych szkód. Obejmuje to m.in. koszty naprawy, opieki medycznej oraz inne wydatki związane z wyrządzonymi szkodami. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo do nałożenia dodatkowych kar finansowych na właściciela pojazdu bez ubezpieczenia OC. Wysokość kary zależy od różnych czynników, takich jak typ pojazdu oraz czas, przez jaki pojazd nie był ubezpieczony. Kara ta może wynosić od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]