Kontrole nadchodzą: Spokój sumienia dla uczciwych, a dla nieuczciwych widmo 8 Lat za kratami [27.06.2023]

W chwili obecnej mają miejsce inspekcje, których celem jest weryfikacja zasadności otrzymywania tak zwanego dodatku węglowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez „Rzeczpospolitą”, osoby, które świadomie podały fałszywe dane lub usiłowały zmanipulować system w celu uzyskania tych świadczeń, mogą być narażone na kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

„Rzeczpospolita” podkreśla, że uprawnieni reprezentanci lokalnych organów władzy już przystąpili do przeprowadzania wizyt kontrolnych w mieszkaniach, które ubiegały się o dodatek węglowy lub ogrzewający. Ich zadaniem jest zweryfikowanie prawdziwości informacji przekazanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – szczególnie w odniesieniu do liczby i rodzajów zainstalowanych systemów grzewczych, a także typów paliw, które są stosowane i ich zastosowania. Kontrole odbywają się pod okiem lokalnych władz.

To świadczenie jest przeznaczone dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kotły na paliwa stałe, kominki, piece kaflowe, ogrzewacze powietrza, kuchnie węglowe lub piece na pelety lub brykiety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie wprowadzono kryteriów związanych z dochodami, co wskazuje na możliwość uzyskania dodatku również przez te gospodarstwa, które już nabyły węgiel. Wymogiem jest jednak rejestracja lub zgłoszenie używanego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Możliwość składania wniosków o dodatek węglowy była dostępna w wyznaczonych punktach administracji lokalnej, według zasad analogicznych jak w przypadku dodatku osłonowego. Termin składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego upłynął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]