Kto dostanie bon o wartości 2500 złotych od państwa? [27.06.2023]

Rząd zaprezentował propozycje nowego aktu prawnego, który ma na celu promowanie umiejętności cyfrowych wśród uczniów i kadry nauczycielskiej. Zgodnie z tym rozporządzeniem, uczniowie czwartej klasy będą otrzymywać laptopy bez żadnych opłat, zaś nauczyciele otrzymają specjalne vouchery na zakup sprzętu.

Fot. Pixabay

Akt prawny zawiera postanowienie o przyznawaniu nauczycielom w publicznych placówkach edukacyjnych vouchery warte 2500 zł brutto, które mogą być wykorzystane do zakupu komputera przenośnego.

Nauczyciele będą mieli możliwość zakupu sprzętu, który spełnia kryteria ustalone przez ministerstwo edukacji, i mogą również dołożyć dodatkowe środki, aby zakupić bardziej zaawansowany model.

Vouchery będą rozdawane w fazach, a kryteria kwalifikacyjne będą określane przez ministerstwo. Pierwszeństwo w otrzymaniu voucherów będą mieli nauczyciele pracujący z uczniami w klasach czwartych. Można będzie złożyć wniosek o otrzymanie vouchera za pośrednictwem platformy online, którą udostępnia ministerstwo odpowiedzialne za cyfryzację.

Nauczyciele będą uprawnieni do otrzymania nowego voucheru co pięć lat. Zakupiony sprzęt będzie także objęty gwarancją trwałości na okres trzech lat, w trakcie którego nie będzie można go odsprzedać. Nie będzie także opcji wymiany vouchera na środki pieniężne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]