Wraz z początkiem lipca wzrośnie ten zasiłek. Komu przysługuje?

Od 1 lipca wzrośnie zasiłek chorobowy, co wiąże się z podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ile będzie przysługiwało osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim?

Fot. Pixabay

Zasiłek chorobowy wypłacany jest raz w miesiącu i wynosi on 80 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia, czyli jest zależny od zarobków osoby ubezpieczonej. Przysługuje ono osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim, niezdolnej do wykonywania pracy. Natomiast 100 procent podstawy przyznawane jest pracownikom, których niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub ciążą.

Świadczenie to można pobierać przez okres 182 dni w przypadku choroby i przez 270 dni w przypadku ciąży albo gruźlicy. Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za 33 dni niezdolności do pracy. W przypadku osób po ukończeniu 50 roku życia jest to 14 dni. Odpowiednio od 34. albo od 14. dnia zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy jest wypłacany i finansowany przez ZUS.

Od 1 lipca minimalna podstawa zasiłku chorobowego wzrośnie, co jest związane ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na ten moment kwota zasiłku wynosi 3011,52 złote, a od następnego miesiąca wzrośnie ona do 3106,44 złotych.

Źródło: Interia.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]