Za kilka dni ogromne kary. Nie zapominaj o tym obowiązku [27.06.2023]

Aby kierować samochodem, osoba za kierownicą musi spełnić pewne kryteria, takie jak posiadanie ważnego prawa jazdy, aktualnego przeglądu technicznego i oczywiście samochodu. Konieczne jest także uregulowanie składek ubezpieczeniowych. W związku ze wzrostem płacy minimalnej, od 1 lipca kary za nieposiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC będą szczególnie uciążliwe.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ubezpieczeń, instytucje takie jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) i Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (PBUK), nakładają na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania polisy OC. Główną rolą tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym.

Konsekwencje nieposiadania ubezpieczenia OC Nieuregulowanie obowiązkowej polisy OC może wiązać się z nałożeniem grzywny. Może ona osiągnąć wartość kilku tysięcy złotych. W sytuacji, gdy policja zatrzyma kierowcę i stwierdzi brak ważnej polisy OC, grzywna jest zazwyczaj nakładana od razu. Jeśli kierowca jest zaangażowany w wypadek drogowy lub kolizję, a nie posiada ubezpieczenia OC, to zostaje obciążony pełnym kosztem szkód wyrządzonych osobom trzecim. Obejmuje to między innymi koszty napraw i opiekę medyczną. Dodatkowo, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć dodatkowe kary finansowe na właściciela pojazdu bez polisy OC. Wysokość takiej kary zależy od różnych czynników, w tym rodzaju pojazdu i czasu, przez jaki pojazd nie był ubezpieczony. Kara ta może wahać się od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Niżej znajduje się więcej informacji na ten temat. Surowe kary

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku, wysokość kar pieniężnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych wynosi:

Brak aktualnej polisy OC przez okres od 1 do 3 dni – kara wynosi 1440 zł (wcześniej 1369 zł); Jeżeli pojazd nie był ubezpieczony przez okres od 4 do 14 dni – kara wynosi 3600 zł (wcześniej 3490 zł); W przypadku braku ubezpieczenia przez ponad 14 dni – kara wynosi 7200 zł (wcześniej 6980 zł).

Zakup polisy OC nie jest jedynie spełnieniem wymogu prawego, ale również istotnym elementem ochrony finansowej właściciela pojazdu. Brak tej polisy może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Dlatego istotne jest, aby być świadomym i regularnie opłacać składkę OC, unikając w ten sposób niepotrzebnych problemów i kosztów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]