Kilkaset złotych dla każdego. Gdzie można złożyć wniosek?

Życie bywa nieprzewidywalne i czasem stawia przed nami wyzwania, które są trudne do pokonania bez pomocy. Na szczęście, istnieje wiele form wsparcia, które mogą pomóc w takich sytuacjach. Jednym z takich środków, dostępnych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, są zasiłki celowe, które można uzyskać za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka.

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 634 zł miesięcznie,

2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514 zł miesięcznie.

W niektórych przypadkach zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodu.

Co to są Zasiłki Celowe?

Zasiłki celowe to świadczenia finansowe przyznawane osobom i rodzinom w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Mogą być one wykorzystane na różne cele, takie jak zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, a także na drobne remonty i naprawy w mieszkaniu. W szczególnych przypadkach, zasiłki te mogą również pokryć koszty związane z pogrzebem.

Dla Kogo są Przeznaczone Zasiłki Celowe?

Zasiłki celowe nie są przyznawane jedynie wybranym grupom społecznym, ale są dostępne dla każdej osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie samodzielnie pokryć niezbędnych wydatków. Przykładowo, osoby, które straciły pracę, mają niskie dochody, doświadczają problemów zdrowotnych, czy też znajdują się w innych sytuacjach kryzysowych, mogą się ubiegać o tego typu wsparcie.

Jak Ubiegać się o Zasiłek Celowy?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia, aby sprostać podstawowym potrzebom, możesz ubiegać się o zasiłek celowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Procedura składania wniosków może się różnić w zależności od miejscowości, jednak zazwyczaj obejmuje:

  1. Złożenie Wniosku: Wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku w MOPS. Warto wcześniej dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne do załączenia.
  2. Kwalifikacja: Po złożeniu wniosku, pracownik MOPS oceni Twoją sytuację, aby ustalić, czy kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku celowego.
  3. Decyzja: Jeśli Twoja sytuacja zostanie uznana za uprawniającą do otrzymania wsparcia, otrzymasz zasiłek celowy w określonej wysokości.

Pamiętaj, że zasiłki celowe to nie jedyna forma wsparcia, jaką oferuje MOPS. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, skontaktuj się z najbliższym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, aby dowiedzieć się, jakie opcje wsparcia są dostępne dla Ciebie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]