Kto ma prawo do nowego świadczenia wypłacanego przez ZUS od przyszłego roku?

Informacje z portalu interia.pl wskazują, że nowe świadczenie wspierające, które ma zostać wprowadzone 1 stycznia 2024 roku, jest przeznaczone dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, w tym dla tych, które potrzebują stałej opieki lub nieustannego wsparcia technologicznego.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z nową ustawą, wysokość tego świadczenia będzie wynosić od 40 do 220 procent wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu tego roku wynosi 1588,44 złote brutto miesięcznie.

Decyzja dotycząca poziomu wsparcia zostanie podjęta na podstawie wniosku złożonego przez osobę niepełnosprawną i będzie wydawana przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Istnieją różne poziomy wsparcia, które są przyporządkowane do określonych zakresów punktowych. Na przykład, dla osób z wynikiem między 90 a 94 punktami przysługuje 180 procent wysokości renty socjalnej, a dla osób z wynikiem między 70 a 74 punktami przysługuje 40 procent wysokości renty socjalnej.

Świadczenie będzie przyznawane również osobom, które nieposiadają lub utraciły autonomię fizyczną, intelektualną, psychiczną lub sensoryczną, a także osobom, które potrzebują wsparcia innych osób lub technologii. Osoby zainteresowane otrzymaniem tego świadczenia będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzebnego wsparcia od stycznia 2024 roku. Po otrzymaniu oceny, konieczne będzie złożenie wniosku o wypłatę świadczenia.

Warto zaznaczyć, że świadczenie wspierające będzie przyznawane niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń czy dodatków. Kwota tego świadczenia nie będzie podlegać opodatkowaniu od osób fizycznych, ale będzie wliczana do dochodu osoby.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]