Od Lipca Nowy Poziom Mandatów: Rekordowe Wzrosty Kar Finansowych! [28.06.2023]

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach na świecie, każdy kierowca musi obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Ubezpieczenie to ma na celu ochronę finansową właściciela samochodu przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w wyniku wypadku lub kolizji. Niestety, nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z powagi tego wymogu i możliwych konsekwencji braku ubezpieczenia. W tym artykule omówimy, jakie sankcje grożą za brak ubezpieczenia OC w Polsce.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także przepisami Ubezpieczycielskiego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (PBUK), posiadanie polisy OC jest prawnym obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym osobom.

Skala Kar

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. dla samochodów osobowych są następujące:

  • Jeśli nie masz ubezpieczenia OC przez okres od 1 do 3 dni, kara wynosi 1440 zł (wcześniej było to 1369 zł);
  • Jeśli twoje auto nie jest ubezpieczone od 4 do 14 dni, musisz zapłacić 3600 zł (wzrost z 3490 zł);
  • W sytuacji, gdy samochód nie jest ubezpieczony przez ponad 14 dni, kara wynosi 7200 zł (poprzednio 6980 zł).

Wykupienie ubezpieczenia OC nie tylko spełnia wymogi prawne, ale również stanowi kluczowy element ochrony finansowej dla właściciela pojazdu. Niezabezpieczenie się może skutkować poważnymi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i prawnymi. Dlatego też, niezwykle istotne jest, aby regularnie opłacać składkę OC i unikać niepotrzebnych komplikacji i wydatków.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]