Uniwersalne świadczenie podstawowe w Polsce – ponad 1000 złotych miesięcznie! [29.06.2023]

Nowe postanowienie będzie miało istotny wpływ na politykę społeczną naszego kraju. Zdecydowano się na przeprowadzenie pilotażowej implementacji uniwersalnego świadczenia podstawowego, które zagwarantuje każdemu obywatelowi 1300 złotych miesięcznie. Głównym celem tego programu jest zapewnienie środków utrzymania dla wszystkich obywateli oraz eliminacja ubóstwa. Według informacji serwisu edziecko.pl, dziewięć gmin z północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, należących do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, weźmie udział w fazie testowej tego nowego programu.

Fot. Shutterstock

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) jest społeczno-politycznym modelem finansów publicznych, który opiera się na idei równego, ustawowo ustalonego świadczenia pieniężnego dla każdego obywatela, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Nie wymaga się żadnych wzajemnych świadczeń ani płatności transferowych. BDP ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu egzystencji, bez konieczności posiadania innych źródeł dochodu czy korzystania z pomocy społecznej. Ta koncepcja ma na celu odpowiedzenie na wyzwania związane z robotyzacją, która może zastąpić większość prac wykonywanych przez ludzi.

Zgodnie z doniesieniami mediów, każdy mieszkaniec naszego kraju, bez względu na zatrudnienie lub bezrobocie, otrzymałby regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych miesięcznie, co pozwoliłoby im zaspokajać podstawowe potrzeby. Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to forma świadczenia socjalnego, udzielanego bez żadnych warunków, takich jak posiadanie pracy, dochodów czy uczestnictwo w szkoleniach.

Główną ideą bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa wystarczającej sumy pieniędzy, aby pokryć podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. BDP ma na celu zagwarantowanie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując bariery ubóstwa i braku.

Zwolennicy BDP argumentują, że wprowadzenie tego rodzaju świadczenia może przynieść wiele korzyści społeczeństwu, takich jak zmniejszenie nierówności społecznych, wzrost poczucia bezpieczeństwa finansowego, promowanie mobilności społecznej, zachęcanie do przedsiębiorczości i innowacji, oraz uproszczenie systemów pomocy społecznej, co prowadzi do obniżenia kosztów administracyjnych.

Istnieje wiele wariantów bezwarunkowego dochodu podstawowego, różniących się wysokością świadczenia i sposobem finansowania programu. Obecnie BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i jest eksperymentalnie testowane w innych, jednak nie ma jeszcze powszechnego zastosowania na skalę globalną.

Decyzja o wprowadzeniu tego rozwiązania nie została jeszcze podjęta, ale wkrótce województwo warmińsko-mazurskie planuje wprowadzić to świadczenie w części regionu. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały już zakończone, teraz oczekuje się jedynie na środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]