Wczasy na emeryturze. Jak uzyskać dofinansowanie i jakie warunki należy spełnić?

Niestety wielu seniorów w Polsce nie ma środków aby zapewnić sobie nawet krótki wyjazd nad morze, jezioro bądź w góry. Istnieje jednak możliwość otrzymania dofinansowania na wczasy dla emerytów

Fot. Pixabay

Jak informuje portal interia.pl, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje osobom będącym na emeryturze wczasy rehabilitacyjne. Za niewielką opłatę dają one możliwość wypoczynku oraz poprawy stanu zdrowia, jednak aby ubiegać się o taki wyjazd rehabilitacyjny trzeba spełnić następujące warunki:

  • należ posiadać orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności;
  • należy posiadać zaświadczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy (otrzymane przed 16. rokiem życia na podstawie odrębnych przepisów),
  • należy również spełniać kryterium dochodowe – przeciętne dochody za kwartał poprzedzający złożenie wniosku nie mogą przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych  kwot, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Od stopnia niepełnosprawności zależy ile wyniesie dopłata do turnusu rehabilitacyjnego. Jak można wyczytać na stronie PFRON, maksymalne dofinansowanie może wynosić od 20 do 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności wnioskującego. Osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, kwota dofinansowania może być podwyższona do 40 procent. Z wyjazdu rehabilitacyjnego seniorzy mogą skorzystać także jedynie raz w roku.

Osoby chcące ubiegać się o dofinansowanie muszą złożyć wniosek poprzez platformę SOW, obsługiwaną przez PFRON. Do wniosku należy dołączyć również odpowiednie dokumenty. Miejsce wyjazdu można wybrać samodzielnie. Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]