ZUS wprowadza nowy specjalny dodatek. Spora kwota do wzięcia [29.06.2023]

ZUS wprowadza nowy specjalny dodatek, który będzie przysługiwał uprawnionym osobom. W ramach tego programu, beneficjenci będą otrzymywać miesięcznie 250 złotych.

Fot. Shutterstock

Jeśli jesteś nauczycielem, który prowadził tajne nauczanie podczas II wojny światowej lub nauczał w języku polskim w szkołach polskich na terenach III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może przyznać Ci specjalny dodatek.

Wartość dodatku i jego waloryzacja:

Wysokość dodatku za tajne nauczanie jest zależna od wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Co miesiąc odbywa się waloryzacja, która wpływa na zmianę wartości dodatku. W roku 2023, dodatek za tajne nauczanie wynosi 256,44 zł.

Wybór dodatku, jeśli przysługują Ci więcej niż jeden:

Jeśli spełniasz kryteria zarówno do otrzymania dodatku kombatanckiego, jak i dodatku za tajne nauczanie, masz możliwość wyboru tylko jednego z nich – tego, który ma wyższą wartość lub który preferujesz. Decyzja należy do Ciebie.

Ważne informacje dotyczące składania wniosków:

Należy złożyć dokumenty jak najszybciej po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, prawo do dodatku będzie obowiązywało od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Podstawa prawna:

Dodatek jest przyznawany na podstawie art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późniejszymi zmianami).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]