2500 zł bez żadnych ograniczeń dochodowych: Bony dla polskich obywateli [30.06.2023]

Rząd przedstawił szczegóły nowej ustawy mającej na celu promowanie umiejętności cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli. Zgodnie z tym prawem, uczniowie czwartej klasy będą uprawnieni do otrzymania bezpłatnych laptopów, a nauczyciele otrzymają vouchery, które mogą wykorzystać na zakup sprzętu.

Fot. Pixabay

W skrócie, ustawa zakłada przydzielenie nauczycielom pracującym w publicznych placówkach edukacyjnych voucherów o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopów. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru sprzętu, który spełnia kryteria ustalone przez Ministerstwo Edukacji, a także będą mogli dołożyć własne środki, jeśli zdecydują się na bardziej zaawansowany model.

Vouchery będą przyznawane etapami, a kryteria kwalifikacji zostaną określone przez Ministerstwo Edukacji. Pierwszymi, którzy będą mogli skorzystać z tej inicjatywy, będą nauczyciele uczący czwartej klasy. Wnioski o otrzymanie vouchera będą można składać za pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej przez odpowiedni departament ds. cyfryzacji.

Nauczyciele będą kwalifikować się do otrzymania vouchera co pięć lat. Nabyty sprzęt będzie objęty trzyletnią gwarancją, która wyklucza możliwość odsprzedania go.

Dodatkowo, nie będzie możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

Rząd ujawnił szczegóły nowej ustawy, która ma na celu promowanie umiejętności cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli. Według przepisów, uczniowie czwartej klasy będą uprawnieni do otrzymania laptopów za darmo, a nauczyciele otrzymają vouchery na zakup sprzętu.

Innymi słowy, ustawa przewiduje przyznanie nauczycielom pracującym w publicznych placówkach edukacyjnych bonów o wartości 2500 zł brutto, które można wykorzystać na zakup laptopów. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru sprzętu, który spełnia określone przez Ministerstwo Edukacji kryteria, a także będą mogli dołożyć własne środki, jeśli chcą nabyć bardziej zaawansowany model.

Bony będą przyznawane stopniowo, a kryteria kwalifikacyjne zostaną ustalone przez Ministerstwo Edukacji. Pierwszą grupą, która będzie mogła skorzystać z tej inicjatywy, będą nauczyciele uczący czwartej klasy. Aby złożyć wniosek o otrzymanie bonu, nauczyciele będą musieli skorzystać z platformy internetowej udostępnionej przez departament odpowiedzialny za cyfryzację.

Nauczyciele będą uprawnieni do otrzymania bonu co pięć lat. Nabyte za pomocą bonu urządzenia będą objęte trzyletnią gwarancją, która wyklucza możliwość ich odsprzedaży.

Ponadto, nie będzie możliwości wymiany bonu na gotówkę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]