Stan konta: Czy otrzymałeś już 3600 zł od ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalne świadczenia kompensacyjne, które wynoszą średnio aż 3600 zł. Te świadczenia są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli.

Fot. Shutterstock

Aby otrzymać świadczenia kompensacyjne, nauczyciel musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi pracować jako nauczyciel przez minimum 30 lat, z czego co najmniej 20 lat musi zostać przepracowane w charakterze nauczyciela.

Dodatkowo, kobiety muszą osiągnąć 55 lat, a mężczyźni 60 lat.

Istnieje jeszcze jedno ważne kryterium. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Interię, nauczyciele, którzy chcą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, nie mogą pracować w przedszkolu, szkole lub ośrodku.

Jednakże, mają możliwość podjęcia pracy w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]