Minister Czarnek: 9900 zł na każde dziecko

Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info, że gdy opozycja wygra zlikwiduje 500 plus tłumacząc to złą sytuacją ekonomiczną. Minister zadziwił też wszystkich wyliczeniami.

Fot. Kraków w Pigułce

Od 2016 r., a zwłaszcza 2017 r., kiedy już wszystkie dzieci są objęte naszym programem 500 plus, 6300 zł włącznie z wyprawką sierpniową rodzice otrzymują rocznie na każde dziecko. Podnosząc to świadczenie do 800 zł od 1 stycznia 2024 r. spowodujemy, że rodzice na każde dziecko w Polsce będą mieli rocznie 9900 zł – wyliczał szef MEiN.

Dodał, że będą to środki za które będzie można dzieci ubrać, wysłać na korepetycje, wycieczki czy wakacje. – Rozwój dziecka, pomoc w wychowaniu dziecka, nazywane jest przez Hołownię, przez panią Muchę, przez pana Zalewskiego „rozdawnictwem” – dodał.

500 plus jest sztandarowym projektem PiS. Program został zapowiedziany w kampanii wyborczej w 2015 roku i rozpoczął działanie 1 kwietnia 2016 roku.

Celem programu „500 plus” jest wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Główna idea to przekazanie 500 złotych miesięcznie na wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Początkowo wsparcie na pierwsze dziecko było przyznawane tylko rodzinom spełniającym określone kryteria dochodowe. Od 1 lipca 2019 roku program został rozszerzony i świadczenie jest przyznawane na wszystkie dzieci, bez względu na dochód rodziny.

Program „500 plus” spotkał się zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi ocenami. Z jednej strony, był postrzegany jako istotne wsparcie dla wielodzietnych rodzin i bodziec do zwiększenia dzietności. Z drugiej strony, krytycy programu wskazywali na jego koszty dla budżetu państwa i potencjalne ryzyko zniechęcenia niektórych osób do podjęcia pracy. Jakiekolwiek były oceny programu, „500 plus” stał się ważnym elementem polityki społecznej w Polsce, wpływając na sytuację ekonomiczną wielu rodzin.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]