Zachowaj ciszę! Zakłócanie spokoju może skutkować surową grzywną nawet do 5000 złotych!

Dbałość o estetyczny wygląd trawników jest priorytetem dla właścicieli, szczególnie w okresach wiosennych i letnich, gdy natura kwitnie. W celu zachowania idealnego stanu zielonych przestrzeni, często sięgają po kosiarki. Jednak w niektórych sytuacjach takie działania mogą być obarczone ryzykiem otrzymania surowej grzywny, która może sięgnąć nawet 5000 złotych.

Fot. Pixabay

W Polsce brak jednoznacznych przepisów bezpośrednio zakazujących koszenia trawników, ale pewne okoliczności mogą skutkować nałożeniem na nas kary. Kluczowym czynnikiem jest odpowiedni dobór czasu na przeprowadzenie tej czynności.

Wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że pewne działania mogą być uciążliwe dla sąsiadów. Koszenie trawy w wczesnych godzinach porannych lub późno wieczorem może zakłócać spokój okolicy. Dlatego istotne jest zwracanie uwagi na odpowiednie godziny wykonywania tej czynności.

W niektórych miejscach mogą obowiązywać lokalne regulacje, które określają, kiedy można przeprowadzać głośne prace domowe lub ogrodowe. Takie przepisy mają na celu ograniczenie hałasu, zwłaszcza w nocy. Warto zatem zapoznać się z obowiązującymi regulacjami w swojej okolicy, aby uniknąć problemów.

Zazwyczaj bezpiecznym okresem na koszenie trawnika jest czas między 8:00 a 22:00, choć warto sprawdzić lokalne wytyczne. Pamiętajmy, że szanowanie ciszy nocnej oraz dobro naszych sąsiadów są równie ważne, jak dbanie o nasze zielone przestrzenie.

Możliwe sankcje za zakłócanie spokoju reguluje Kodeks Wykroczeń, a szczególnie jego artykuł 51, który stanowi:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku nadzwyczaj uciążliwych hałasów kara może wynieść nawet do 5000 złotych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]