Zastrzyk finansowy. Ponad 1100 zł bez konieczności składania wniosku [1.07.2023]

Okazja 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej przyniesie specjalne nagrody w wysokości 1125 zł dla nauczycieli, choć nie wszystkich.

Fot. Kraków w Pigułce

Dzięki zmianom w budżecie Sejmu możliwe będzie wypłacenie specjalnych nagród, ale nie każdy nauczyciel otrzyma ten dodatek.

Według danych GUS z roku szkolnego 2021/2022 liczba nauczycieli wyniosła 513 868, z czego 423 120 to kobiety, a 90 748 to mężczyźni. W ramach obchodów 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej, rząd planuje przyznać nauczycielom nagrody w wysokości 1125 zł.

Nagrody zostaną przyznane jedynie nauczycielom, którzy będą nadal zatrudnieni w szkołach w dniu 20 września 2023 r. Pieniądze mają być wypłacone do 14 października 2023.

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) była to instytucja oświatowa założona w Polsce w 1773 roku, podczas panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza w Europie i jedna z pierwszych na świecie centralnych instytucji oświatowych, której celem było organizowanie i nadzorowanie systemu edukacji na terenie Polski.

Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla i jego doradców, w tym Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Jej celem było reformowanie i unowocześnienie systemu edukacji w Polsce, który w tamtych czasach był zaniedbany i niedostateczny.

Główne cele KEN to:

  1. Organizacja szkolnictwa: KEN zajmowała się organizacją szkół i placówek edukacyjnych na terenie całego kraju. Została powołana w celu nadzoru nad szkołami i wprowadzenia standardów nauczania.
  2. Podnoszenie poziomu edukacji: Komisja skupiała się na podniesieniu jakości nauczania i edukacji w kraju, w tym kształcenia nauczycieli i wyposażenia szkół w odpowiednie materiały.
  3. Ujednolicenie programów nauczania: KEN wprowadziła jednolity program nauczania dla szkół prowadzonych na terenie całego kraju, aby zapewnić spójność i jakość kształcenia.
  4. Powszechność edukacji: Jednym z celów KEN było propagowanie idei powszechnej edukacji, aby umożliwić dostęp do nauki dla szerszych grup społecznych.

Komisja Edukacji Narodowej miała duży wpływ na rozwój polskiego systemu edukacji, propagując idee oświecenia i nowoczesnego nauczania. Mimo że KEN przestała istnieć formalnie w 1794 roku w wyniku rozbiorów Polski, jej dziedzictwo pozostało ważnym elementem historii edukacji w kraju. Obecnie Komisja Edukacji Narodowej uznawana jest za jeden z symboli polskiego systemu oświaty.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]