ZUS zmienia 500 plus na pomoc rzeczową w wielu przypadkach [1.07.2023]

Ekonomista Rafał Mundry zadał pytanie, ile razy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musiał przekształcić świadczenie 500 plus na pomoc rzeczową w przypadkach, gdy pieniądze były wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia 500 plus, jeśli osoba pobierająca to świadczenie „marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, należne świadczenie wychowawcze w całości lub części jest przekazywane jej odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług”.

Rafał Mundry zwrócił się do ZUS z pytaniem, ile razy zdarzyło się, że pieniądze ze świadczenia były marnotrawione.

Okazało się, że takich przypadków nie jest zbyt wiele. W okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja bieżącego roku, czyli w ciągu ostatniego roku, wykryto 65 takich rodzin.

W przyszłym roku świadczenie 500 plus zostanie zmienione na 800 plus. Świadczenie będzie przyznawane na dawnych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego i na każde dziecko.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]