Rekordowe mandaty wstrząsają kierowcami! [2.07.2023]

W Polsce, podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie, obowiązkiem każdego posiadacza samochodu jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). OC chroni finansowo kierowców przed ewentualnymi kosztami wynikającymi z wyrządzenia szkody innym osobom w wyniku wypadku drogowego. Niemniej jednak, nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z powagi tego wymogu i możliwych konsekwencji związanych z jego zaniedbaniem. W niniejszym artykule omówimy sankcje grożące za brak ubezpieczenia OC w Polsce.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz regulaminem Ubezpieczycielskiego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (PBUK), wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC. Głównym celem tego wymogu jest zapewnienie ochrony przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym osobom.

Wysokość kar

Sankcje za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku dla samochodów osobowych są następujące:

  • Brak aktualnego ubezpieczenia OC przez 1 do 3 dni – karą jest 1440 zł (wzrost w porównaniu do poprzednich 1369 zł).
  • Jeśli brak ubezpieczenia OC trwa od 4 do 14 dni – kara wynosi 3600 zł (wcześniej było to 3490 zł).
  • Gdy samochód nie jest ubezpieczony przez ponad 14 dni – kara wynosi 7200 zł (wzrost z wcześniejszych 6980 zł).

Posiadanie ubezpieczenia OC jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również istotnym elementem ochrony finansowej dla każdego kierowcy. Brak tego ubezpieczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Dlatego ważne jest, aby zawsze pamiętać o posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia OC i terminowym opłacaniu składek, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]