Kontrola skarbowa nie ominie nikogo. Wszyscy zostaną poddani sprawdzeniu [3.07.2023]

Odpowiednio od połowy nadchodzącego roku, trudno będzie uniknąć inspekcji skarbowej. Dodatkowo, aktualnie gromadzone i analizowane są informacje dotyczące wybranych przedsiębiorców.

Fot. Kraków w Pigułce

Urzędy Skarbowe otrzymają możliwość dostępu do danych wszystkich firm i przedsiębiorstw, eliminując potrzebę przeprowadzania bezpośrednich kontroli. Ponadto, zostały już wprowadzone nowe zasady dotyczące użytkowników platform handlu online, takich jak Allegro, OLX czy Vinted, którzy oferują swoje produkty.

Wprowadzany system wzbudza obawy nie tylko wśród tych, którzy nie spełniają swoich zobowiązań. Zmiany prawne mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Od 1 lipca 2024 roku wejdzie w życie Krajowy System e-Faktur (KSeF), który będzie służył do tworzenia, przechowywania i wysyłania faktur elektronicznych. Według informacji podawanych na stronie projektu, „będzie to oznaczało lepszą analizę i weryfikację przez organy podatkowe, co ma przeciwdziałać przestępstwom i nadużyciom”.

Aby skorzystać z KSeF, konieczne będzie zainstalowanie specjalnego oprogramowania, a wszelkie błędy w fakturach mogą prowadzić do nałożenia kary przez urząd skarbowy. Przewiduje się również surowe sankcje za wystawienie faktury poza systemem KSeF. Według money.pl, kary mogą wynosić nawet 100% wartości podatku uwzględnionego w fakturze lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Eksperci przewidują, że mogą pojawić się sytuacje, w których przedsiębiorcy zostaną ukarani za błędy techniczne, które uniemożliwią prawidłowe wystawienie faktury lub spowodują jej błędne wystawienie. Firmy takie jak Volvo Polska czy Amerykańska Izba Handlowa, cytowane przez money.pl, wyrażają obawy dotyczące potencjalnego obciążenia, jakie nowy system może wprowadzić dla przedsiębiorców.

Kontrole dotyczyć będą nie tylko przedsiębiorców. Platformy takie jak Allegro, Vinted czy OLX już teraz muszą zbierać dane.

Ostatnio wprowadzone przepisy, które obowiązują, nakładają na platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, obowiązek monitorowania i rejestracji sprzedawców, którzy przekraczają określony limit liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Jest to wynikiem wdrożenia unijnej dyrektywy DAC7. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś prowadzi sprzedaż online w dużym zakresie, musi zarejestrować działalność gospodarczą i opłacać podatki od swoich dochodów. Platforma rejestruje więc informacje o tym, co dany sprzedawca sprzedał, komu i za jaką kwotę.

Jednakże, to nie oznacza, że sprzedaż własnych nieużywanych ubrań na tych platformach jest zakazana. Sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji lub nie przekroczyli kwoty 2 tysięcy euro, nie są objęci obowiązkiem raportowania.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]