Mandaty dla kilkudziesięciu tysięcy osób. To pierwsze wyniki kontroli [03.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywnie przeprowadza kontrole wśród pracowników, którzy niewłaściwie wykorzystują zwolnienia lekarskie. Od początku roku tysiące osób zostały ukarane.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku ZUS przeprowadził ponad 117 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. Decyzje o zawieszeniu dalszej wypłaty zasiłków chorobowych podjęto w przypadku 7,8 tysiąca osób – informuje Money.pl. Łączna wartość wstrzymanych świadczeń to 6,8 milionów złotych. Ponadto, dla prawie 27 tysięcy osób świadczenia zostały zredukowane o łączną sumę ponad 38 milionów złotych. Łącznie więc ukarano 35 tys. osób.

Tak przebiega kontrola

System kontroli ZUS składa się z kilku etapów. Na początku wybierane są osoby, które zostaną sprawdzone. Wykorzystywane są m.in. dane od pracodawców i specjalny algorytm, który identyfikuje potencjalnych nadużywających system. Kontrolowane są także osoby losowo wybrane.

Często kontroler nie musi odwiedzać mieszkań czy domów pracowników osobiście. Niekiedy wystarczy przejrzeć profil pracownika na mediach społecznościowych, gdzie może on pochwalić się np. dodatkowymi wakacjami, remontem czy pracą u innego pracodawcy. Oczywiście, przeprowadzane są też tradycyjne kontrole domowe u osób korzystających ze świadczeń.

Statystycznie Polacy korzystają ze zwolnień lekarskich do 20 dni w roku. Są jednak osoby, które wyłudzają pieniądze od ZUS i pracodawców. To właśnie pracodawca pokrywa koszt pierwszego miesiąca nieobecności pracownika, a dopiero potem obowiązek ten przechodzi na ubezpieczyciela. Takie osoby często zmieniają pracę, po czym po kilku miesiącach znowu idą na długie zwolnienie. Choć jeszcze kilka lat temu takie działania były możliwe do przeprowadzenia, obecnie stają się coraz mniej liczne, gdyż kontrole są coraz bardziej efektywne.

ZUS nie ogranicza się tylko do kontroli pracowników – monitoruje również lekarzy, którzy wydają zwolnienia lekarskie w nienormalny sposób. Występowały przypadki lekarzy, którzy przez cały miesiąc nie wystawili żadnego zwolnienia, a potem w ciągu jednego dnia wydali ich kilkadziesiąt. I tak co miesiąc.

Należy pamiętać, że jeśli ZUS ustali, że dana osoba oszukuje, czekają ją surowe konsekwencje – od utraty świadczenia i konieczności zwrotu już otrzymanej kwoty, przez możliwość zwolnienia z pracy, aż po zarzuty karne. Pracodawcy również mają prawo do kontroli swojego pracownika.

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy w:

  • miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej,
  • miejscu zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu,
  • innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Osoby, które zostały ukarane przez pracodawcę nie są nigdzie rejestrowane, więc rzeczywista liczba ukaranych osób może być większa niż 35 tysięcy osób.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]