ZUS przekazuje ważne informacje dla rodziców. Większość nie spodziewała się tego

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” na dotychczasowych zasadach, wynoszące 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje wiele zapytań dotyczących wysokości świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. Pojawiają się plotki, że teraz wynosi ono 800 zł zamiast 500 zł. Jednak te informacje są fałszywe.

Jeśli zostaną przyjęte i wdrożone przepisy, które podwyższą wysokość świadczenia wychowawczego, ZUS będzie realizował nowe zasady.

Obecnie ZUS wypłaca 500 zł świadczenia na dziecko przez okres do 31 maja 2024 r. Do tej pory przyznano świadczenia dla około 6,4 mln dzieci, a łączna kwota wyniosła około 2,8 mld zł.

Termin wypłaty świadczenia można sprawdzić za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS lub Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o „500 plus” i są do niego uprawnione, a chcą otrzymać pełne świadczenie za cały okres, powinny złożyć wniosek do końca czerwca. Wtedy otrzymają świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do korzystania z aplikacji mZUS, która ułatwia wypełnianie wniosków o różne świadczenia dla rodzin, w tym „500 plus”, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe i świadczenie dobry start (300+).

Jeśli ktoś już składał wniosek o „500 plus” w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. W większości przypadków dane uzupełnią się automatycznie. Jeśli to konieczne, rodzic lub opiekun może dokonać zmian przed wysłaniem wniosku. Aplikacja umożliwia również sprawdzenie, czy świadczenie zostało już przyznane, oraz wyświetlanie terminów wypłat.

Rząd planuje podnieść wysokość świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 1 stycznia 2024 r. Warunki przyznawania i wypłaty tego wsparcia nie ulegną zmianie.

Projekt zmian w formie ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem BIP.

Wypłata świadczenia w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych umożliwiających ZUS szybkie przetworzenie wszystkich spraw.

Podwyższenie wysokości świadczenia będzie miało miejsce automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]