ZUS wprowadza specjalny dodatek: Uprawnieni będą otrzymywać 250 złotych miesięcznie! [5.07.2023]

Jeśli byłeś nauczycielem prowadzącym poufne lekcje w czasie II wojny światowej lub uczyłeś w języku polskim na terenach III Rzeszy Niemieckiej lub dawnej Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 roku, istnieje możliwość otrzymania specjalnego dodatku od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

fot. Pixabay

Zgodnie z przepisami prawa, dodatek za prowadzenie tajnych lekcji podlega waloryzacji, która jest związana z wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent. Kwota dodatku jest aktualizowana od miesiąca, w którym następuje waloryzacja. Na przykład w 2023 roku dodatek za tajne nauczanie wynosi 256,44 złote.

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli kwalifikujesz się do otrzymania dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie, możesz wybrać tylko jeden z nich – ten o wyższej wartości lub ten, który preferujesz. Ostateczna decyzja należy do Ciebie.

Aby ubiegać się o dodatek, należy jak najszybciej złożyć wszystkie niezbędne dokumenty po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony później, prawo do otrzymania dodatku będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna przyznawania tego dodatku opiera się na art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późniejszymi zmianami).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]