Ogromne zmiany w prawie pracy. Pracownicy zyskają ochronę

Na ten moment w Sejmie procedowane są zmiany w prawie pracy. Dzięki nim pracownicy zyskają obligatoryjną ochronę, a ich zwolnienie  będzie o wiele trudniejsze niż do tej pory

Fot. Pixabay

6 czerwca poselski projekt dotyczący nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych przez posłów PiS. W dniu 20 czerwca został już skierowany równolegle do Senatu i podpisu prezydenta. Poza emeryturami stażowymi, ustawa zawiera wiele innych rozwiązań, dotyczących między innymi ochrony pracownika.

Zakłada on, że sąd pracy, w przypadku kiedy uzna wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywróci pracownika do pracy, w wyroku na wniosek pracownika będzie musiał nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia go do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Na ten moment takie rozwiązanie może być obrane przez sąd, jednak nie ma obowiązku nakładania na pracodawcę takich nakazów.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów w styczniu przyszłego roku, sąd pracy będzie obligatoryjnie nakładał na pracodawcę obowiązek zatrudniania zwolnionego pracownika, aż do uzyskania prawomocnego wyroku w jego sprawie, oraz będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pracownicze. Jak wyjaśnia radny oraz ekspert prawa pracy w Kancelarii Sadowski i Wspólnicy Marcin Frąckowiak, pracodawca będzie miał obowiązek wypłacania wynagrodzenia nawet trzy lata, ponieważ tyle trwają łącznie procesy przed dwiema instancjami w Polsce.

Ponadto w projekcie ustawy znajduje się kolejny przepis dotyczący szerokiej grupy pracowników, w która wliczają się działacze związkowi, kobiety w ciąży, pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich czy wychowawczych, pracownicy w wieku przedemerytalnym, pracownicy korzystający z urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, posłowie, senatorowie i inni. Nowelizacja zakłada, że takie osoby będą mogły na każdym etapie sprawy skutecznie dochodzić przed sądem pracy przywrócenia ich do pracy, a samo wypowiedzenie umowy przez pracodawcę było bezskuteczne.

Źródło: money.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]