Rekordowe kary za niestosowanie się do obowiązków w życie weszły nowe przepisy [4.07.2023]

Od 1 lipca 2023 roku, osoby posiadające samochody muszą spełniać nie tylko wymóg posiadania prawa jazdy, ale także innych dokumentów. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować nałożeniem bardzo wysokich kar.

Fot. Kraków w Pigułce

We wszystkich krajach, włączając w to Polskę, właściciele samochodów mają obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna). To ubezpieczenie chroni właściciela przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, które mogą wyniknąć z wyrządzenia szkody innym osobom w wyniku wypadku drogowego. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi tego obowiązku i konsekwencji związanych z jego zaniedbaniem.

Od 1 lipca 2023 roku, kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych zostały zwiększone ze względu na wzrost płacy minimalnej.

Brak polisy OC przez okres od 1 do 3 dni – grozi kara w wysokości 1440 zł (wcześniej 1369 zł); Brak polisy przez 4 do 14 dni – grozi kara w wysokości 3600 zł (wcześniej 3490 zł); Brak polisy powyżej 14 dni – grozi kara w wysokości 7200 zł (wcześniej 6980 zł).

Ponadto, jeśli policja zatrzyma pojazd bez ważnej polisy OC, mandat jest zazwyczaj nakładany na miejscu. W przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym lub kolizji, osoba nieposiadająca ubezpieczenia OC jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wyrządzonymi szkodami, takimi jak naprawa pojazdu, opieka medyczna i inne wydatki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć dodatkowe kary finansowe na właściciela pojazdu bez ubezpieczenia OC. Wysokość kary zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj pojazdu i czas, przez który pojazd pozostawał nieubezpieczony. Kara ta może wynosić od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]