Rekordowe wysokości mandatów przyprawiają kierowców o zmartwienie! [4.07.2023]

W Polsce, podobnie jak w innych częściach świata, posiadanie ważnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę finansową kierowcy w przypadku wyrządzenia szkody innym osobom w wyniku wypadku drogowego. Niestety, nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z powagi tego wymogu oraz możliwych konsekwencji związanych z jego zaniedbaniem. W tym artykule omówimy sankcje, które grożą za brak ubezpieczenia OC w Polsce.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz regulaminem Ubezpieczycielskiego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (PBUŻ), wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych muszą posiadać ubezpieczenie OC. Głównym celem tego wymogu jest zapewnienie ochrony przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym osobom.

Wysokość kar

Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., kary za brak ważnego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych są następujące:

  • Brak aktualnego ubezpieczenia OC przez 1 do 3 dni – kara wynosi 1440 zł (wzrost w porównaniu do wcześniejszych 1369 zł).
  • Brak ubezpieczenia OC przez 4 do 14 dni – kara wynosi 3600 zł (wcześniej było to 3490 zł).
  • Brak ubezpieczenia OC przez ponad 14 dni – kara wynosi 7200 zł (wzrost z poprzednich 6980 zł).

Posiadanie ubezpieczenia OC to nie tylko wymaganie prawa, ale również istotny element ochrony finansowej dla każdego kierowcy. Brak tego ubezpieczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. Dlatego ważne jest, aby zawsze pamiętać o posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia OC i regularnym opłacaniu składek, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i kosztów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]