Kto kwalifikuje się do otrzymania specjalnego dodatku państwowego w wysokości 652,10 zł? [5.07.2023]

Według danych udostępnionych przez portal Gazeta.pl, istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 652,10 zł.

Fot. Pixabay

Aby spełnić te kryteria, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują pracy, mają możliwość ubiegania się o dodatek aktywizacyjny.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu 2023 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,2%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy sięgnęła 821,9 tysiąca osób.

Dodatek aktywizacyjny jest przeznaczony dla bezrobotnych, którzy mają uprawnienia do otrzymywania zasiłku i samodzielnie znaleźli zatrudnienie lub podjęli pracę na część etatu w miejscu wskazanym przez urząd.

To świadczenie jest wypłacane przez urząd pracy i ma na celu zachęcenie bezrobotnych do kontynuowania aktywności zawodowej. Dodatek aktywizacyjny jest dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy zarejestrować się w odpowiednim urzędzie i dostarczyć wymagane dokumenty. Ponadto, trzeba udowodnić, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy była wykonywana praca przez co najmniej rok. Dodatek można otrzymać, gdy pracuje się na niepełny etat lub zarabia mniej niż płaca minimalna.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]