Surowe konsekwencje kontroli. Grozi do 8 lat pozbawienia wolności [5.07.2023]

Obecnie prowadzone są badania mające na celu sprawdzenie uprawnień do tzw. dopłaty węglowej. Według informacji przedstawionych przez „Rzeczpospolitą”, osoby, które celowo przekazały fałszywe informacje lub próbowały manipulować systemem w celu uzyskania korzyści, mogą być karane od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

„Rzeczpospolita” podkreśla, że zatwierdzeni przedstawiciele władz lokalnych już rozpoczęli kontrolę wizytacyjną w domach, które złożyły wniosek o dopłatę węglową lub grzewczą. Celem tych wizyt jest sprawdzenie, czy informacje przekazane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) są zgodne z prawdą, szczególnie dotyczące rodzaju i ilości używanych systemów ogrzewania, rodzaju paliwa i jego zastosowania. Kontrole są przeprowadzane pod nadzorem lokalnych władz.

Dopłata węglowa jest przeznaczona dla gospodarstw domowych, które głównie korzystają z kotłów na paliwa stałe, kominków, pieców kaflowych, grzejników powietrza, piecyków kuchennych, kuchni węglowych lub pieców kaflowych, zasilanych węglem, brykietami lub pelletami, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma ustalonych kryteriów dochodowych, więc dopłata może być przyznana również tym gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jest jednak zarejestrowanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dopłatę węglową można było składać w wyznaczonych miejscach samorządowych, na podobnych zasadach jak w przypadku dodatku osłonowego. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty węglowej minął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]