Ukarane blisko 35 tys. osób! Pierwsze wyniki kontroli w domach i mieszkaniach Polaków! [5.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych intensywnie działa przeciwko pracownikom, którzy nadużywają zaświadczeń lekarskich. Według doniesień portalu money.pl, od początku bieżącego roku tysiące osób zostało ukaranych.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W samym pierwszym kwartale ZUS przeprowadził imponującą liczbę 117,2 tys. inspekcji dotyczących zwolnień lekarskich i podjął decyzje o wstrzymaniu wypłaty zasiłków chorobowych dla 7,8 tys. osób. Jak informuje Money.pl, wartość zawieszonych świadczeń wyniosła łącznie 6,8 mln zł. Co więcej, dla 26,9 tys. osób świadczenia zostały obniżone o łączną kwotę przekraczającą 38 mln zł.

Proces kontroli prowadzony przez ZUS odbywa się etapami. Najpierw wybierane są osoby, które zostaną poddane inspekcji. Przy tym wykorzystywane są informacje od pracodawców oraz specjalny algorytm, który identyfikuje potencjalne przypadki nadużyć w oparciu o takie czynniki, jak częstotliwość uzyskiwania zwolnień czy korzystanie z usług wielu lekarzy. Dodatkowo, losowo wybierane są również osoby, które zostaną poddane kontroli.

Często kontrolerom nie trzeba nawet odwiedzać osobiście domów czy mieszkań pracowników. Czasami wystarczy przejrzenie profili tych osób na mediach społecznościowych, gdzie pracownicy mogą chwalić się dodatkowymi wakacjami, remontami lub dodatkowymi pracami u innych pracodawców. Oczywiście, przeprowadzane są także tradycyjne kontrole domowe u osób korzystających ze świadczeń.

Statystycznie Polacy korzystają z zwolnień lekarskich przez około 20 dni w roku. Niestety, są także osoby specjalizujące się w wyłudzaniu pieniędzy od ZUS i pracodawców. Warto pamiętać, że koszt pierwszego miesiąca nieobecności pracownika pokrywa pracodawca, dopiero potem obowiązek ten przechodzi na ubezpieczyciela. Osoby takie często zmieniają miejsce pracy i po kilku miesiącach ponownie korzystają z długich zwolnień. Jednakże, dzięki coraz bardziej efektywnym kontrolom, takie praktyki stają się coraz rzadsze.

ZUS nie ogranicza się jedynie do kontroli pracowników – monitoruje również lekarzy, którzy wydają zwolnienia w sposób podejrzany. Zdarzały się przypadki lekarzy, którzy przez cały miesiąc nie wystawili żadnego zwolnienia, a następnie w ciągu jednego dnia wydawali ich kilkadziesiąt. Takie sytuacje mają miejsce co miesiąc.

Warto zaznaczyć, że osoby, wobec których ZUS stwierdzi, że dopuszczają się oszustw, narażone są na surowe konsekwencje, takie jak utrata świadczenia, konieczność zwrotu otrzymanej już kwoty, możliwość zwolnienia z pracy czy nawet zarzuty karnego ścigania. Pracodawcy również mają możliwość kontroli swoich pracowników. Zgodnie z informacjami na stronie ZUS-u, taką kontrolę mogą przeprowadzać pracodawcy, którzy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych osób do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych osób, może on wystąpić o przeprowadzenie kontroli prawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich przez oddział ZUS, który wypłaca zasiłki chorobowe lub opiekuńcze pracownikom. Pracodawca uprawniony do kontroli może sam przeprowadzić taką kontrolę lub zlecić ją innej osobie, np. innemu pracownikowi.

Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnienia lekarskiego może być przeprowadzana przez pracodawcę w miejscu pracy lub prowadzenia działalności pozarolniczej (jeżeli pracodawca posiada informacje, że pracownik jest również zatrudniony u innego pracodawcy, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia dla innego podmiotu lub prowadzi działalność pozarolniczą), w miejscu zamieszkania, w miejscu czasowego pobytu (adres pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy podawany jest w zaświadczeniu lekarskim) lub w innym miejscu, jeśli posiadane informacje sugerują, że jest to celowe.

Osoby ukarane przez pracodawcę nie są ewidencjonowane w żadnym rejestrze, dlatego faktyczna liczba ukaranych osób może być większa niż 35 tysięcy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]