Uwaga Polacy. Możliwość wzrostu dochodów o kilkaset złotych [5.07.2023]

Kwota popularnego dodatku finansowego wzrosła z 481,97 zł miesięcznie do 553,30 zł. Aby ubiegać się o ten dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z najnowszą aktualizacją, zasiłek dla pełnej sieroty wynosi teraz 553,30 zł na miesiąc. Każda osoba, niezależnie od wieku, ma możliwość złożenia wniosku o ten zasiłek, nawet jeśli matka nie żyje, a ojciec jest nieznany.

W celu złożenia wniosku, można osobiście udać się do lokalnego urzędu lub skorzystać z pomocy upoważnionej osoby. Wymagane dokumenty to formularz wniosku o zasiłek dla pełnej sieroty oraz dowody potwierdzające daty zgonu rodziców, w tym dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, na którym nie ma informacji o ojcu.

Jeżeli otrzymujesz rentę rodziną, a twoi rodzice nie żyją, masz prawo do zasiłku dla pełnej sieroty. Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany, również możesz skorzystać z tego zasiłku.

Warto zaznaczyć, że kwota zasiłku jest stała, jednak jest corocznie waloryzowana razem z rentą rodziną.

Należy pamiętać, że zasiłek przysługuje każdej pełnej sierocie, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Zasady te są zgodne z Artykułem 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]