Kontrole już trwają! Kto może spodziewać się wizyty inspektorów i jakie konsekwencje grożą? [06.07.2023]

Obecnie trwają kontrole mające na celu potwierdzenie uprawnień osób, które otrzymały dodatek węglowy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez „Rzeczpospolitą”, osoby, które świadomie podały fałszywe informacje lub próbowały oszukać system w celu uzyskania tego dodatku, mogą być karane od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zgodnie z doniesieniami „Rzeczpospolitej”, przedstawiciele lokalnych władz, upoważnieni do tego celu, rozpoczęli już wizyty w domach osób ubiegających się o dodatek węglowy lub grzewczy. Ich zadaniem jest zweryfikowanie poprawności informacji podanych w złożonych dokumentach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), szczególnie jeśli chodzi o liczbę i rodzaj używanych źródeł ogrzewania lub spalanych paliw oraz ich zastosowanie. Samorządy lokalne są odpowiedzialne za przeprowadzenie tych inspekcji.

Dodatek jest dostępny dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania używają kotłów na paliwo stałe, kominków, pieców kaflowych, ogrzewaczy powietrza, trzonów kuchennych, piecokuchni, kuchni węglowych lub pieców kaflowych zasilanych węglem, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

W propozycji nie uwzględniono kryteriów dochodowych, co oznacza, że dodatek może być przyznany również gospodarstwom domowym, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jest zarejestrowanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można było składać, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, w wyznaczonych jednostkach samorządowych. Ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego minął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]