Zaczęły się inspekcje! Kogo czeka kontrola i kto naraża się na karę do 8 lat pozbawienia wolności? [07.07.2023]

Obecnie trwają kontrole mające na celu potwierdzenie uprawnień osób, które otrzymały dodatek węglowy. Według informacji podanych przez „Rzeczpospolitą”, osoby, które celowo podały fałszywe informacje lub próbowały oszukać system w celu uzyskania tego dodatku, mogą zostać ukarane karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zgodnie z doniesieniami „Rzeczpospolitej”, przedstawiciele lokalnych władz, odpowiednio upoważnieni do tego zadania, rozpoczęli już wizyty w domach, które złożyły wniosek o dodatek węglowy lub grzewczy. Ich zadaniem jest zweryfikowanie, czy podane informacje w złożonych dokumentach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) są poprawne, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę i rodzaj używanych źródeł ogrzewania lub spalanych paliw, a także ich zastosowanie. Odpowiedzialność za przeprowadzenie tych inspekcji spoczywa na samorządach lokalnych.

Dodatek węglowy jest dostępny dla gospodarstw domowych, które korzystają jako głównego źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe, kominka, pieca kaflowego, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni, kuchni węglowej lub pieca kaflowego, zasilanych węglem, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Propozycja nie uwzględnia kryteriów dochodowych, co oznacza, że dodatek może być przyznany także tym gospodarstwom domowym, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jest jednak zarejestrowanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można było składać w wyznaczonych jednostkach samorządowych, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego. Ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego minął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]