ZUS przekazuje ważne informacje dla rodziców. Większość nie spodziewała się tego [06.07.2023]

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdza, że aktualnie świadczenie wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Istnieją nieprawdziwe doniesienia sugerujące, że świadczenie zostało zwiększone do 800 zł już teraz. Jednak jeśli zostaną wprowadzone nowe przepisy, które podniosą wysokość świadczenia wychowawczego, ZUS będzie je realizować.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Obecnie ZUS wypłaca świadczenia do końca okresu świadczeniowego, który trwa do 31 maja 2024 roku. W styczniu świadczenie zostanie podniesione do 800 zł, jednak w tej chwili nadal jest to 500 zł. Do tej pory przyznano świadczenia dla około 6,4 miliona dzieci, a rodzice otrzymali łącznie około 2,8 miliarda złotych.

Aby sprawdzić termin wypłaty świadczenia, można skorzystać z aplikacji mobilnej mZUS lub Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski o świadczenie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Osoby, które spełniają kryteria uprawniające do świadczenia „Rodzina 500 plus” i jeszcze nie złożyły wniosku, a chcą otrzymać pełne świadczenie za cały okres, powinny złożyć wniosek do końca czerwca. W takim przypadku otrzymają świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do korzystania z aplikacji mZUS, która zawiera funkcje ułatwiające wypełnianie wniosków o różne rodzaje świadczeń dla rodzin, w tym 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe i świadczenie dobry start (300 plus). Aplikacja umożliwia również sprawdzenie statusu przyznanych świadczeń oraz daty wypłat.

Warto również zaznaczyć, że rząd podniesie świadczenia wychowawcze programu „Rodzina 500 plus” z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 1 stycznia 2024 roku. Warunki przyznawania i wypłaty tego wsparcia pozostaną bez zmian. Projekt zmian został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie można zgłaszać uwagi.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Nie będzie konieczne składanie dodatkowego wniosku, ponieważ zmiana wysokości świadczenia zostanie dokonana automatycznie przez ZUS.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]