ZUS przyznaje specjalne wsparcie finansowe: dodatkowe 250 złotych miesięcznie! [07.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek za tajne nauczanie nauczycielom spełniającym co najmniej jeden z poniższych warunków: prowadzili tajne nauczanie w czasie okupacji podczas II wojny światowej lub nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 r.

Fot. Shutterstock

Kwota dodatku za tajne nauczanie jest podwyższana przy uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w miesiącu, w którym przeprowadza się waloryzację. W roku 2023 dodatek wynosi 256,44 zł.

Jeśli uprawniony jesteś do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, przysługuje Ci tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub ten, który wybierzesz. Możesz złożyć dokumenty w dowolnym momencie, najlepiej jak najszybciej po uzyskaniu zaświadczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawą prawną jest Art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]