ZUS wprowadza dodatek w wysokości 250 złotych miesięcznie dla wybranych! [06.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza dodatek dla nauczycieli, którzy prowadzili tajne nauczanie w okresie okupacji podczas II wojny światowej lub nauczał w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 roku.

Fot. Kraków w Pigułce

Wysokość dodatku jest podwyższana zgodnie z wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, co następuje podczas miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. W roku 2023 dodatek wynosi 256,44 złotych.

Jeśli uprawniony jesteś do zarówno dodatku kombatanckiego, jak i dodatku za tajne nauczanie, przysługuje Ci tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub ten, który wybierzesz. Zależy to od Ciebie.

Aby otrzymać dodatek, możesz złożyć wymagane dokumenty w dowolnym czasie, najlepiej jak najszybciej po uzyskaniu zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawą prawną regulującą ten dodatek jest art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]