Dla Wszystkich: Bezwarunkowe 1000 Złotych Miesięcznie Do Wzięcia!

Nowatorski koncept, który ma wpłynąć na kształt społecznej polityki w naszym kraju, to bezwarunkowy dochód podstawowy. Jak zapowiedziano, przewiduje on wprowadzenie programu pilotażowego gwarantującego każdemu obywatelowi miesięczny dochód w wysokości 1300 złotych. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie środków na utrzymanie dla wszystkich i wyeliminowanie ubóstwa. Jak podaje serwis edziecko.pl, dziewięć gmin z północy województwa warmińsko-mazurskiego, skupionych w ramach Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, będzie uczestniczyć w fazie testowej tego pionierskiego projektu.

Fot. Kraków w Pigułce

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to model finansów publicznych, który zakłada wypłatę jednakowej, ustawowo określonej sumy dla każdego obywatela, bez względu na jego sytuację materialną. Program ten nie zakłada żadnych wzajemnych zobowiązań czy płatności transferowych. BDP ma na celu zapewnienie minimalnych warunków bytu bez potrzeby posiadania dodatkowych źródeł dochodu czy korzystania z pomocy społecznej. Ten koncept jest odpowiedzią na wyzwania związane z automatyzacją, która może zastąpić wiele zawodów wykonywanych przez człowieka.

Według przekazanych informacji, każdy obywatel naszego kraju, niezależnie od statusu zatrudnienia, miałby otrzymywać regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych miesięcznie, co zaspokoiłoby ich podstawowe potrzeby. Bezwarunkowy dochód podstawowy to forma pomocy społecznej, którą udziela się bez stawiania żadnych warunków, takich jak posiadanie pracy, dochodu czy uczestnictwo w szkoleniach.

Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego ma na celu zapewnienie każdej osobie wystarczających środków finansowych, aby zaspokajać podstawowe potrzeby, takie jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. BDP ma na celu zapewnienie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując ubóstwo i niedostatek.

Zwolennicy BDP podkreślają, że wprowadzenie tego rodzaju świadczenia może przynieść społeczeństwu liczne korzyści, takie jak zmniejszenie nierówności społecznych, poprawa poczucia bezpieczeństwa finansowego, promocja mobilności społecznej, stymulacja przedsiębiorczości i innowacji, a także uproszczenie systemów pomocy społecznej, co prowadzi do obniżenia kosztów administracyjnych.

Są różne warianty bezwarunkowego dochodu podstawowego, które różnią się wysokością świadczeń i metodą finansowania programu. Aktualnie BDP jest stosowany w różnych formach w niektórych krajach, a w innych jest testowany eksperymentalnie, choć jeszcze nie został wprowadzony na całym świecie.

Nie zapadła jeszcze decyzja o wprowadzeniu tego rozwiązania, ale już niedługo województwo warmińsko-mazurskie ma zamiar zastosować to świadczenie w wybranych częściach regionu. Wszystkie potrzebne przygotowania zostały już wykonane, teraz czekamy jedynie na środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]