Maksymalizowanie popularnego dodatku finansowego: Wzrost dochodów o kilkaset złotych miesięcznie [7.07.2023]

Kwota popularnego dodatku finansowego wzrosła z 481,97 zł miesięcznie do 553,30 zł. Aby ubiegać się o ten dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Shutterstock

Od ostatniej aktualizacji, zasiłek dla pełnej sieroty wynosi teraz 553,30 zł na miesiąc. Można go otrzymać bez względu na wiek, nawet jeśli matka nie żyje, a ojciec nie jest znany.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w lokalnym urzędzie. Wymagane dokumenty to:

  • Formularz wniosku o zasiłek dla pełnej sieroty,
  • Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców,
  • Dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, który nie zawiera informacji o ojcu.

Osoby otrzymujące rentę rodziną po zmarłych rodzicach mają również prawo do zasiłku dla pełnej sieroty.

Zasiłek ten można otrzymać także w przypadku pobierania renty rodziną po zmarłej matce, gdy ojciec jest nieznany.

Kwota zasiłku nie ulega zmianie, ale jest corocznie waloryzowana wraz z rentą rodziną.

Ważne jest pamiętanie, że zasiłek przysługuje każdej pełnej sierocie, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Opisane zasady są zgodne z Artykułem 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]