Masowe kontrole w domach w toku. Za brak dokumentów ogromna kara!

Aktualnie w Polsce, w ramach licznych gmin, rozpoczęły się inspekcje domów. Będą one skupiały się na prawidłowym zarządzaniu wodami opadowymi. Nie tylko oceniane będzie przestrzeganie regulacji, ale pracownicy przedsiębiorstw wodnych mają także możliwość nałożenia mandatów.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Jakie aspekty są oceniane przez pracowników przedsiębiorstw wodnych? Zastanawiasz się, dlaczego pracownicy przedsiębiorstw wodnych mogą kontrolować kwestie związane z wodami opadowymi? Ma to swoje podstawy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi regulacjami, woda opadowa jest traktowana na równi ze ściekami. Oznacza to, że właściciele nieruchomości mają obowiązek odpowiedniego zarządzania wodą opadową.

Uwaga! Te dokumenty należy bezwzględnie mieć i okazać podczas kontroli!

W trakcie przeprowadzania kontroli nieruchomości, jednym z elementów poddawanych ocenie będzie sposób połączenia z siecią kanalizacyjną. W tym celu konieczne będzie przedstawienie określonych dokumentów:

  1. Umowy dotyczące usuwania zawartości zbiornika bezodpływowego lub osadnika w oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie posesji – umowa ta musi być zawarta z firmą, która na obszarze danej gminy posiada uprawnienia do usuwania i transportowania nieczystości.
  2. Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności, takie jak faktury, paragony lub rachunki, które są wystawiane przez podmioty świadczące usługi związane z usuwaniem nieczystości.

Jak wysoka może być kara? Zgodnie z ustawą, grzywna może osiągnąć maksymalną wartość 10 tysięcy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]