Nowe świadczenie do 3000 złotych. Sprawdź, kto może otrzymać to wsparcie

Wkrótce świadczenie wspierające może zostać przyznane osobom potrzebującym. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu poparła rządową ustawę, jednak Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek. Warto sprawdzić, jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego oraz kto będzie kwalifikował się do jego otrzymania.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Jak czytamy na rządowych stronach:

„Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów.”

Jaka będzie kwota świadczenia wspierającego?

„Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej.”

Proces ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób niepełnosprawnych polega na ocenie przez specjalistyczne zespoły niezbędnego zakresu wsparcia, mającego na celu zapewnienie, zwiększenie lub utrzymanie niezależności takiej osoby w przypadku braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. W celu oceny, konieczne jest wsparcie jednej lub więcej osób lub zastosowanie technologii wspomagających funkcjonowanie w określonych sferach życia.

Ocena poziomu potrzeby wsparcia jest przeprowadzana przez specjalne zespoły składające się z odpowiednio przygotowanych specjalistów. Może odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, w wyznaczonym przez zespół oceniający miejscu. Podczas oceny brane są pod uwagę wszelkie aspekty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, takie jak wpływ zastosowania technologii wspierających na jej zdolności oraz sposób radzenia sobie z jej zachowaniami.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]