Kto jest uprawniony do otrzymania specjalnego dodatku w wysokości 652,10 zł od państwa? [7.07.2023]

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez portal Gazeta.pl, istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 652,10 zł. Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, należy spełnić kilka warunków.

Fot. Kraków w Pigułce

Osoby, które są bezrobotne i aktywnie poszukują pracy, mogą ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Ten dodatek jest przeznaczony dla bezrobotnych osób, które mają prawo do zasiłku i same znalazły zatrudnienie lub podjęły pracę na część etatu w miejscu wskazanym przez urząd pracy.

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany przez urząd pracy i ma na celu zachęcić bezrobotnych do kontynuowania aktywnej aktywności zawodowej. Jest dostępny wyłącznie dla osób, które są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.

Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest zarejestrowanie się w odpowiednim urzędzie i dostarczenie wymaganych dokumentów. Ponadto, musisz udokumentować, że byłeś zatrudniony przez co najmniej rok w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wsparcie jest również dostępne dla osób pracujących na niepełny etat lub zarabiających mniej niż minimalna płaca.

Warto jednak pamiętać, że powyższe informacje są oparte na treści udostępnionej przez portal Gazeta.pl, a sytuacja może ulegać zmianom. Dlatego zawsze warto sprawdzić najnowsze informacje na stronach internetowych odpowiednich urzędów pracy lub skonsultować się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat dodatkowego wsparcia finansowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]