Ukarano blisko 35 tys. osób za naruszenie przepisów w domach i mieszkaniach! Pierwsze wyniki kontroli w Polsce! [7.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych intensywnie zwalcza nieuczciwych pracowników, którzy nielegalnie korzystają z zwolnień lekarskich. Informacje zebrane przez portal money.pl wskazują, że od początku roku tysiące osób spotkały się z sankcjami.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W pierwszym kwartale tego roku ZUS przeprowadził aż 117,2 tys. inspekcji zwolnień lekarskich, a 7,8 tys. osób zostało objętych decyzjami wstrzymującymi wypłatę zasiłków chorobowych – donosi Money.pl. Portal informuje również, że wartość zawieszonych świadczeń wyniosła łącznie 6,8 mln zł. Ponadto, dla 26,9 tys. osób świadczenia zostały obniżone o łączną kwotę przekraczającą 38 mln zł.

ZUS przeprowadza wieloetapową kontrolę. Najpierw wybiera osoby podlegające inspekcji, korzystając z informacji od pracodawców oraz specjalnego algorytmu, który identyfikuje potencjalne nadużycia na podstawie czynników takich jak częstotliwość korzystania ze zwolnień i wizyt u lekarzy. Losowo wybierane są również inne osoby poddawane kontroli.

Czasami kontroler nie musi osobiście odwiedzać miejsc zamieszkania pracowników. Wystarczy przejrzeć ich profile na mediach społecznościowych, gdzie pracownicy mogą chwalić się np. dodatkowymi wakacjami, remontem czy dodatkowym zatrudnieniem u innego pracodawcy. Oczywiście, przeprowadzane są również tradycyjne kontrole domowe u osób korzystających ze świadczeń.

Statystycznie Polacy korzystają z zwolnień lekarskich średnio przez 20 dni w roku. Niestety, są osoby specjalizujące się w wyłudzaniu pieniędzy od ZUS i pracodawców. Warto zaznaczyć, że koszt pierwszego miesiąca nieobecności pracownika pokrywa pracodawca, dopiero potem obowiązek ten przechodzi na ubezpieczyciela. Osoby te często zmieniają miejsca pracy i po kilku miesiącach ponownie korzystają z długoterminowych zwolnień. Choć kilka lat temu takie praktyki były możliwe, obecnie stają się coraz rzadsze, ponieważ kontrole są coraz bardziej skuteczne.

ZUS nie ogranicza się tylko do kontroli pracowników, ale również monitoruje lekarzy, którzy wydają zwolnienia w podejrzany sposób. Zdarzają się przypadki, gdy lekarze przez cały miesiąc nie wystawiają żadnego zwolnienia, a potem w jednym dniu wystawiają ich kilkadziesiąt. Taka praktyka powtarza się co miesiąc.

Należy pamiętać, że jeśli ZUS stwierdzi, że dana osoba oszukuje, czekają ją surowe konsekwencje, takie jak utrata świadczenia, konieczność zwrotu otrzymanej już kwoty, możliwość zwolnienia z pracy czy nawet zarzuty karne. Pracodawcy również mają prawo kontrolować swoich pracowników. Jak informuje ZUS, przeprowadzają to pracodawcy, którzy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych do ubezpieczenia chorobowego. Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, może zlecić kontrolę prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich samodzielnie lub innemu pracownikowi.

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości korzystania ze zwolnienia lekarskiego w miejscu pracy, miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej (jeśli pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy lub prowadzi własną działalność), miejscu zamieszkania lub miejscu tymczasowego pobytu, jeżeli dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim wskazują na taką potrzebę.

Liczba ukaranych osób może być większa niż 35 tysięcy, ponieważ osoby te nie są ewidencjonowane w żadnym miejscu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]