Uwaga klienci! Groźna bakteria w produkcie z Kauflanda!

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek oraz w treści jaj określonych poniżej.

Fot. GIS

Fot. GIS

Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktu

Produkt – K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki z chowu na wolnym wybiegu, klasa A, 10 szt

Data minimalnej trwałości i numer partii: 08/07/2023 PAW08

Kod na skorupkach jaj: 1PL 10081308

Producent: zakład pakowania Aktiw Sp. z o.o. Gostków ul. Główna 15 58-312 Stare Bogaczowice, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 02215903 WE

Wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. aleja Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Zakład Aktiw Sp. z o.o. w ramach procedur zakładowych uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku.

Firma Kaufland dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofała ze sprzedaży produkt w dniu 05.07.2023. Klienci zostali powiadomieni o wycofaniu za pośrednictwem strony internetowej firmy, publikacji medialnych oraz informacji umieszczonych bezpośrednio w punktach sprzedaży.

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]