ZUS wprowadza nowy program wsparcia: Uprawnieni otrzymają 250 złotych miesięcznie! [7.07.2023]

Jeśli pełniłeś rolę nauczyciela prowadzącego poufne lekcje w okresie Drugiej Wojny Światowej lub uczyłeś w języku polskim na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub dawnej Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 roku, istnieje możliwość otrzymania specjalnego dodatku od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Fot. Pixabay

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późniejszymi zmianami), dodatek za prowadzenie tajnych lekcji podlega waloryzacji, która jest uzależniona od wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Kwota dodatku jest aktualizowana w miesiącu, w którym następuje waloryzacja. Na rok 2023 dodatek za tajne nauczanie wynosi 256,44 zł.

Jeśli spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania zarówno dodatku kombatanckiego, jak i dodatku za tajne nauczanie, możesz wybrać tylko jeden z nich – ten o wyższej wartości lub ten, który preferujesz. Decyzja ta należy do Ciebie.

Ważne jest, aby jak najszybciej złożyć wszystkie niezbędne dokumenty po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony później, prawo do otrzymania dodatku będzie obowiązywało od miesiąca złożenia wniosku.

Przyznawanie dodatku opiera się na podstawie prawnym określonym w art. 90 wspomnianej wcześniej ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]