Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce: Rewolucyjny krok na przód – ponad 1000 złotych miesięcznie! [08.07.2023]

Nowe rozwiązanie będzie miało istotny wpływ na politykę społeczną naszego kraju. Zdecydowano się na wprowadzenie pilotażowego programu bezwarunkowego dochodu podstawowego, który zapewni każdemu obywatelowi miesięczne świadczenie w wysokości 1300 złotych. Głównym celem tego programu jest zapewnienie środków do utrzymania i likwidacja ubóstwa dla wszystkich obywateli. Według serwisu edziecko.pl, dziewięć gmin z północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, należących do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, weźmie udział w fazie testowej tego nowego programu.

Fot. Kraków w Pigułce

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to społeczno-polityczny model finansów publicznych, w którym każdemu obywatelowi gwarantowana jest równa, ustawowo ustalona kwota pieniędzy, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Nie wymaga się od obywatela żadnych wzajemnych świadczeń ani płatności transferowych. Celem BDP jest zapewnienie minimalnych warunków egzystencji, bez konieczności posiadania innych źródeł dochodu lub korzystania z pomocy społecznej. Ta koncepcja ma na celu odpowiedzenie na wyzwania wynikające z postępującej robotyzacji, która może zastąpić wiele prac wykonywanych przez ludzi.

Według doniesień mediów, każdy mieszkaniec kraju otrzymałby regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych miesięcznie, niezależnie od zatrudnienia lub bezrobocia, co pozwoliłoby im zaspokajać podstawowe potrzeby. Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) jest formą świadczenia socjalnego udzielanego bez żadnych warunków, takich jak posiadanie pracy, dochodów lub uczestnictwo w szkoleniach.

Główną ideą bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa wystarczających środków finansowych do pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. BDP ma na celu zagwarantowanie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując bariery ubóstwa i brakujących środków.

Zwolennicy BDP argumentują, że wprowadzenie tego rodzaju świadczenia może przynieść wiele korzyści społeczeństwu, takich jak zmniejszenie nierówności społecznych, zwiększenie poczucia finansowego bezpieczeństwa, promowanie mobilności społecznej, zachęcanie do przedsiębiorczości i innowacji oraz uproszczenie systemów pomocy społecznej, co prowadzi do obniżenia kosztów administracyjnych.

Istnieje wiele różnych wariantów bezwarunkowego dochodu podstawowego, które różnią się wysokością świadczenia i sposobem finansowania programu. Obecnie BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i eksperymentalnie testowane w innych, ale jeszcze nie zostało powszechnie wdrożone na skalę globalną.

Decyzja o wprowadzeniu tego rozwiązania nie została jeszcze podjęta, ale województwo warmińsko-mazurskie planuje niedługo wprowadzić to świadczenie w części regionu. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały już zrealizowane, a obecnie oczekuje się jedynie na środki finansowe potrzebne do uruchomienia programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]