Grożą ogromne kary! Po skargach od ludzi rozpoczęto kontrole [15.07.2023]

Podczas działań Inspekcji Transportu Drogowego w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku, 16 miejskich i podmiejskich autobusów zostało sprawdzonych, a wynik to zatrzymanie 7 dowodów rejestracyjnych i nałożenie 4 zakazów dalszej jazdy. Niektóre z wykrytych defektów bezpośrednio wpływały na bezpieczeństwo podróżujących oraz stan środowiska.

Fot. Kraków w Pigułce

Inspektorzy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego dokładnie badali stan techniczny autobusów podmiejskich na terenie Wałbrzycha, korzystając z urządzeń Mobilnej Jednostki Diagnostycznej.

Wzmożone kontrole autobusów miejskich i podmiejskich przeprowadzone we wtorek, 4 lipca, były odpowiedzią na zgłoszenia pasażerów zaniepokojonych stanem technicznym pojazdów. Dwa mobilne zespoły diagnostyczne umożliwiły przeprowadzenie kompleksowych kontroli.

Na 16 sprawdzonych autobusów, w 7 z nich wykryto usterki skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W 4 pojazdach stwierdzono problemy techniczne, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu pasażerów lub miały negatywny wpływ na środowisko. Kierowcom tych autobusów wydano zakazy dalszej jazdy. Najpoważniejsze z wykrytych usterek obejmowały nadmierne zużycie elementów układu zawieszenia, duże różnice w siłach hamowania kół na tej samej osi, nieszczelności układu pneumatycznego, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierną korozję i pęknięcia elementów podwozia i ramy. Ponadto, inspektorzy mieli zastrzeżenia co do oświetlenia zewnętrznego, oznakowania, ilości wyjść awaryjnych, mocowania foteli oraz niezgodności liczby miejsc siedzących z wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Większość nieprawidłowości dotyczyła autobusów kursujących na liniach podmiejskich.

Za najpoważniejsze zaniedbania, 4 postępowania administracyjne na podstawie ustawy o transporcie drogowym zostaną wszczęte przeciwko przewoźnikom. Grożą im kary pieniężne. Dodatkowo, nałożono dwa mandaty karne na kierowców. Wymagane uprawnienia i dokumenty transportowe kierowców były w porządku. Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]