Grozi Grzywna do 10 tys. zł. Rozpoczęły się Intensywne Kontrole, Wejście Kontrolerów Jest Obowiązkowe [09.07.2023]

Inspekcje wodociągów już się rozpoczęły, a naruszenie przepisów może prowadzić do kar finansowych dochodzących do 10 tys. zł.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Przepisy prawne stanowią, że jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze z dostępem do miejskiej sieci kanalizacyjnej, właściciel jest zobowiązany do podłączenia swojego obiektu do tej sieci. W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wymagane jest zainstalowanie szamba i zawarcie umowy na usługę odbioru nieczystości. Brak takiej umowy może skutkować nałożeniem sankcji finansowej. To jednak nie koniec obowiązków.

Właściciele nieruchomości muszą również prawidłowo zarządzać wodami opadowymi i roztopowymi. Innymi słowy, jeśli nieruchomość zbiera wodę, np. za pomocą systemu rynien, woda ta musi być właściwie odprowadzana. Do rozwiązania tego problemu stosuje się różne metody. Często wykorzystuje się niewielkie oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki na wodę deszczową. Wprowadzanie tych wód do sieci kanalizacyjnej jest niedozwolone, gdyż może to prowadzić do różnego rodzaju problemów, w tym podtopień.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Nieprzestrzeganie tego artykułu może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych, aż do 10 tys. zł. Pracownicy odpowiedzialni za kanalizację wykonują kontrole w celu sprawdzenia, czy wody opadowe są odprowadzane w odpowiedni sposób. Należy być przygotowanym na takie kontrole w każdym momencie, zwłaszcza w okresach, gdy występują intensywne opady i burze.

Ponadto, kontrolerzy mogą też sprawdzić, co właściciel posesji robi z szambem, o ile takowe posiada. Jeżeli nie jest podpisana umowa z firmą wywożącą nieczystości, właściciel posesji może zapłacić karę, nawet 5 tys. zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]