Łącznie prawie 35 tysięcy osób zostało ukaranych po kontrolach w mieszkaniach Polaków [09.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podejmuje aktywne działania mające na celu zwalczanie nieetycznego postępowania swoich pracowników, którzy nadużywają zaświadczeń o niezdolności do pracy. W wyniku tych działań tysiące osób zostało już ukaranych. Kary, w zależności od ciężkości przewinienia, obejmują od ograniczenia świadczenia do całkowitego odebrania go. Wiele osób traci również pracę, a niektóre borykają się z problemami prawnymi.

Fot. Shutterstock

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku ZUS przeprowadził imponującą liczbę 117,2 tysiąca kontroli dotyczących zwolnień lekarskich. Jak podaje money.pl, wydano 7,8 tysiąca decyzji, które skutkowały zatrzymaniem dalszych wypłat zasiłków chorobowych. Portal podkreśla również, że wartość zatrzymanych świadczeń wyniosła 6,8 miliona złotych. Ponadto, ZUS obniżył świadczenia dla 26,9 tysiąca osób, łącznie kwotą ponad 38 milionów złotych.

Procedura kontroli rozpoczyna się od selekcji osób poddawanych badaniom przy użyciu specjalnego algorytmu. Algorytm ten identyfikuje potencjalne przypadki nadużyć, analizując na przykład aktywność osób, które często korzystają z zwolnień lub odwiedzają wielu lekarzy. Następnie losowo wybrane osoby zostają dodane do puli poddawanej kontroli.

Często kontrola może być przeprowadzana bez konieczności fizycznego odwiedzania miejsc zamieszkania pracowników. Możliwe jest przeglądanie profili w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy mogą chwalić się wakacjami, remontem domu lub dodatkową pracą na rzecz innego pracodawcy. Oczywiście, ZUS przeprowadza także tradycyjne kontrole w miejscach zamieszkania osób korzystających ze świadczeń.

Przeciętny Polak korzysta z zwolnień lekarskich przez około 20 dni w ciągu roku. Istnieją jednak osoby, które specjalizują się w nieuczciwym wyłudzaniu świadczeń od ZUS i pracodawców, często zmieniając miejsce pracy i wykorzystując długotrwałe zwolnienia. Choć kilka lat temu było to łatwiejsze, obecnie liczba takich przypadków maleje, ponieważ kontrole stają się coraz bardziej skuteczne.

Warto zauważyć, że ZUS monitoruje nie tylko pracowników, ale także lekarzy, którzy wystawiają nieprawidłowe zaświadczenia o niezdolności do pracy. Zdarzały się przypadki lekarzy, którzy przez długi czas nie wydawali żadnych zwolnień, a następnie w ciągu jednego dnia wystawiali ich dużą liczbę.

Jeśli ZUS stwierdzi, że osoba dopuściła się oszustwa, oczekują jej surowe konsekwencje, począwszy od cofnięcia świadczenia i zobowiązania do zwrotu już otrzymanych środków, przez utratę pracy, aż po postępowanie karne.

W roku 2022 w Polsce wystawiono 27 milionów zwolnień lekarskich. Najczęstsze przyczyny zwolnień to choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także zaburzenia psychiczne i zachowania. Główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były „reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne”, według danych ZUS przytaczanych przez money.pl.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]