Ogromne ceny zaskakują kierowców i budzą niepokój [09.07.2023]

W Polsce, jak i w innych krajach, posiadanie ważnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów. OC chroni finansowo właściciela pojazdu przed kosztami wynikającymi z wyrządzenia szkody osobom trzecim w wyniku kolizji lub wypadku. Niemniej jednak, nie wszyscy właściciele pojazdów zdają sobie sprawę z powagi tego obowiązku oraz konsekwencji, jakie niesie za sobą jego zaniedbanie. Przedstawione zostaną teraz kary grożące za brak ubezpieczenia OC w Polsce.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz regulacjami Ubezpieczycielskiego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (PBUK), każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia OC. Celem tego obowiązku jest zapewnienie ochrony przed odpowiedzialnością prawną za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. są następujące:

  1. Nieposiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w okresie od 1 do 3 dni – kwota kary wynosi 1440 zł (w porównaniu do wcześniejszych 1369 zł).
  2. W przypadku braku ubezpieczenia OC przez 4 do 14 dni – kara wynosi 3600 zł (poprzednio było to 3 490 zł).
  3. Jeśli samochód nie jest ubezpieczony przez ponad 14 dni – naliczana jest kara w wysokości 7200 zł (wcześniej wynosiła 6980 zł).

Posiadanie ubezpieczenia OC to nie tylko obowiązek prawny, ale także istotny element ochrony finansowej dla każdego właściciela pojazdu. Brak takiego ubezpieczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. Dlatego ważne jest, aby zawsze pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]