Zyskuj kilkaset złotych miesięcznie dzięki popularnemu dodatkowi finansowemu! [09.07.2023]

Po najnowszej aktualizacji, popularny program wsparcia finansowego dla sierot zupełnych został podwyższony z kwoty 481,97 zł na miesiąc do 553,30 zł. Aby móc skorzystać z tego dodatku, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z nowymi wytycznymi, osoby w każdym wieku mają teraz możliwość ubiegania się o ten dodatek, nawet jeśli matka nie żyje, a ojciec nie jest znany.

Procedura składania wniosku jest prosta. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w instytucji opiekuńczej. Wymagane dokumenty obejmują formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej, dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców oraz dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, który nie zawiera informacji o ojcu.

Jeśli otrzymujesz rentę rodziną i obaj Twoi rodzice nie żyją, możesz starać się o ten dodatek dla sieroty zupełnej.

Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce, a tożsamość ojca jest nieznana, również masz prawo do otrzymania tego dodatku.

Warto zaznaczyć, że wysokość dodatku jest ustalana i podlega corocznej waloryzacji, razem z rentą rodziną.

Należy pamiętać, że dodatek ten jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby innych uprawnionych sierot zupełnych pobierających tę samą rentę rodziną.

Podstawę prawną w tym zakresie stanowi Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]