Dodatkowe wsparcie: ZUS wypłaca 300 złotych! Jak skorzystać z tej okazji? [10.07.2023]

Od 1 lipca 2023 roku rozpoczyna się nowy cykl świadczeniowy w ramach programu Dobry Start. Można teraz złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Kto może otrzymać wsparcie i jakie wsparcie jest dostępne: Raz w roku, bez względu na dochód rodziny, można otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka w ramach programu Dobry Start. Świadczenie to przysługuje rodzicowi lub opiekunowi ucznia:

  • W wieku do 20 lat.
  • W wieku do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Pieniądze są wypłacane na wskazane w wniosku konto bankowe. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji, co oznacza, że nie może zostać zajęte przez komornika.

Jak złożyć wniosek: Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski na nowy cykl świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku.

Ważne! Po 30 listopada możliwe będzie złożenie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start za pośrednictwem PUE ZUS tylko w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Rodzic może złożyć wniosek za pośrednictwem:

  • Aplikacji mZUS
  • Portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • Portalu Emp@tia
  • Bankowości elektronicznej (Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta)

Osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny oraz osoba ucząca się – usamodzielniana, mogą złożyć wniosek za pośrednictwem:

  • Aplikacji mZUS
  • Portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej może złożyć wniosek jedynie za pomocą PUE ZUS.

Od 1 lipca rodzice dzieci będących cudzoziemcami mogą również składać wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Warunkiem jest posiadanie numerów PESEL zarówno przez rodzica, jak i dziecko.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]