Miliony Złotych od ZUS: Czy Twoje Konto Będzie Następne? [10.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił przedsiębiorcom ponad 300 mln złotych jako zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W ubiegłym tygodniu zostało wypłacone 60 mln złotych, a dzisiaj przekazano kolejną transzę w wysokości 256 mln złotych. Łączna kwota przekracza już 316 mln złotych, a kolejne wypłaty są planowane. Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, potwierdziła te informacje.

Zwrot nadpłaty jest realizowany poprzez przelew na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Termin na dokonanie przelewu upływa najpóźniej 3 sierpnia. ZUS stara się, aby środki trafiły na konta przedsiębiorców jak najszybciej.

Przedsiębiorcy mają prawo do zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli roczne rozliczenie wykazało, że opłacili tę składkę w wyższej kwocie niż wymagana. Termin składania wniosków o zwrot nadpłaty minął 5 czerwca. Wniosek był automatycznie generowany i udostępniany na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 roku i nie ma zaległości z tytułu składek lub niewłaściwie pobranych świadczeń, ZUS dokona rozliczenia nadpłaty na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]